Opdracht: In samenspraak met de bewoners komen tot een ontwerp dat zowel de goedkeuring van hen heeft als die van de welstand/gemeente.

Uitwerking: Het ontwerp is wat betreft uitstraling en vorm vergelijkbaar met andere opbouwen in de straat met een verbijzondering aan de noordoostzijde met veel ramen en zicht op het aangelegen park. Het plan is na overleg met welstand getoetst middels een vooroverleg.

1
 
2
 
3